Strona główna | Zespół | Badania | Laboratoria | Aparatura | Publikacje | Kontakt | IFPiLM | English version PL

Strona Główna

Zakład Fuzji Jądrowej i Spektroskopii Plazmy jest częścią Oddziału Plazmy w Polu Magnetycznym Instytutu Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy (IFPiLM). W Zakładzie realizowane są głównie projekty dotyczące szeroko rozumianej fuzji jądrowej z magnetycznym utrzymaniem plazmy, głównie w ramach europejskiego konsorcjum EUROfusion.

W Zakładzie znajdują się 2 laboratoria:
- Laboratorium Diagnostyki Promieniowania Rentgenowskiego - kierownik dr Maryna Chernyshova
- Laboratorium Badan Plazmy Metodami Spektroskopowymi - kierownik dr Agata Czarnecka

Dla zainteresowanych, w zakładce Badania można zapoznać się z tematami prac, które realizowane są w naszym Zakładzie.Polecamy odwiedzić:

Tokamak JET www.efda.org/jet/

Stellarator W7-X www.ipp.mpg.de/16900/w7x

Fizyka Plazmy http://www.plasmas.org/

Projekt ITER www.iter.org


Nasze laboratorium